June 6, 2020

Kinderhoroscoop

“Papa may have, mama may have, but God bless the child that’s got it’s own” (Billy Holiday)

De horoscoop is een geweldig middel om de eigenheid van ieder individu te ontdekken en te respecteren. Ouders zitten vaak uit liefde te dicht op hun kind voor een objectieve visie.

De kinderhoroscoop kan bijdragen tot het nemen van wat afstand en tot het ontwikkelen van meer objectiviteit. Dat zal je kind, jou als ouder en jullie relatie zeker ten goede komen. Tijdens het consult wordt duidelijk welke karaktereigenschappen onderdeel uitmaken van de “blauwdruk” van je kind en welke gedragingen eerder van tijdelijke aard zijn.

Er wordt bij de kinderhoroscoop ook gekeken naar de toekomst, en dan met name naar periodes waarin grote kansen liggen, die zonder enige oplettendheid onbenut voorbij kunnen gaan – en periodes waarin extra aandacht en begeleiding geboden zijn.

De kinderhoroscoop wordt met alleen de ouders besproken als het kind jonger is dan 12 jaar. Daarna is het afhankelijk van de ontwikkeling en de interesse van het kind of hij/zij erbij zou willen zijn. Een jong volwassene kan vanaf een jaar of 16 ook besluiten tot een astrologisch consult zonder de aanwezigheid van ouders.

Aangezien de ouder/kind relatie valt en staat met zelfinzicht, adviseer ik om eerst de horoscoop van de ouder(s) te bespreken.

Kosten: €95
Duur: 1 tot anderhalf uur