June 6, 2020

Geboortehoroscoop

Tijdens een astrologisch consult staat de geboortehoroscoop centraal. Het is ahw een ‘foto’ van de hemel, genomen vanaf de plaats en op het moment van geboorte. Jij werd op dat moment en op die plaats geboren met de mogelijkheden en beperkingen van dat moment. Een horoscoop analyse brengt het veld van mogelijkheden in kaart. Tijdens ons gesprek hierover onderzoeken we gezamelijk of en hoe jij jouw mogelijkheden benut. Inzicht hierin zal leiden tot het doorbreken van verouderde en beperkende patronen en een optimalisatie van jouw talenten.

Hoewel we vaak zowel geluk als verdriet lijken te ontlenen aan de situatie waarin we ons bevinden, realiseren steeds meer mensen zich dat ideale omstandigheden (bijvoorbeeld veel geld, een ideale partner, een goede gezondheid of succesvolle carriere) uiteindelijk niet blijvend gelukkig maken. Dat zelfkennis en vertrouwen de sleutel is tot innerlijke balans en tevredenheid, is een steeds breder gedeeld inzicht.

De horoscoop kun je zien als een soort wegenkaart die leidt tot meer zelfkennis en meer begrip van je persoonlijke levensomstandigheden. Je krijgt bij het bespreken ervan meer zicht op bewuste én onbewuste drijfveren, remmingen en behoeften, talenten en uitdagingen. Dit kan je aansporen om je talenten verder te ontwikkelen, of het kan je helpen om de moed op te vatten om veranderingen in je leven door te voeren. Met verrijkte zelfkennis en met een bevestiging van je vermoedens en keuzes.

“The essential purpose of astrology…is not so much to tell us what we will meet on our road, as it is to suggest how to meet it – and the basic reason for the meeting.”Dane Rudhyar

De geboortehoroscoop wordt tijdens het gesprek in de tijd geplaatst, dwz gerelateerd aan de fase waarin je je nu bevindt. Er worden verbanden gelegd tussen belangrijke momenten in het verleden en de huidige situatie. Hierdoor zul je ervaren dat je geleid werd en daarmee meer vertrouwen ontwikkelen dat je in de toekomst ook geleid zult worden.

Ook wordt er gekeken naar wat er ‘aan zit te komen’. Verwacht daarbij géén concrete toekomstvoorspellingen. Het staat niet in de sterren geschreven wat er allemaal met je zal gebeuren, maar wel welke thema’s actueel (zullen) zijn in je leven. Bewustwording van deze thema’s helpt je om meer bewuste keuzes te maken. We proberen allemaal in meer of mindere mate onze toekomst te plannen. Een astrologisch consult helpt je daarbij.

Kosten: € 95
Duur: anderhalf uur.